Michael Schmidt има над 20 години международен опит като консултант и мениджър. Освен неговите задължения при нас като Експерт Снабдяване, той е активно действащ консултант, който прави проучвания на доставчици, развитие на веригата за доставки и снабдяване на суровини към INEAST Consulting Бон.

Той е бил Директор на  делегацията в Германо-Сръбската търговска камара, а преди това е бил Консултант към Министерството на икономиката в Република Сърбия.  Освен това е работил като Ръководител на проекти в Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ GmbH) и е бил Икономически Анализатор в Германския институт за икономически изследвания.

Г-н Schmidt е роден през 1975 г. в град Бон. Той е завършил Икономист с дипломи от института по икономика в Киел, Германия, университетите Worwick и York, Великобритания и държавния университет в Санкт Петербург, Русия.

Г-н Schmidt владее перфектно английски, немски, руски и сръбски език.

Експерт Снабдяване