David Koop има дългогодишен професионален опит в областта на закупуването, логистиката и международното управление на веригата за доставки.

Той е работил като Мениджър Снабдяване в Solibro GmbH в областта на управлението за доставки и още от началото e участвал в изграждането на отдел снабдяване на Conergy SolarModule GmbH във Франкфурт на Одер. В една от предните си длъжности той е бил Контрольор по закупуването в Кronospan GmbH  и успешно допринася за развитието на проекти за подобряването на вътрешните фирменни процеси и реализирането на понтенциални икономии.

Основни дейности на г-н Koop са международно снабдяване, одит и оценяване на доствчици и управление на веригата за доставки.

Г-н Koop е роден в Nordhorn, Германия. Той е дипломиран транспортен инжинер, учил е транспортна икономика в Технически университет Дрезден със специални предмети управление на транспорта и логистиката, мениджмънт комуникации и бизнес английски.

Г-н Кoop говори свободно английски, френски и испански език.

Мениджър Снабдяване