Проект за Voith Paper GmbH & Co. KG

Voith Paper GmbH & Co. KG е дъщерно дружество на международния концерн Voith GmbH, занимаващо се с производство на машини и решения за производство на хартия със седалище в град Heidenheim, Германия. www.voith.com

Задачата ни беше намиране на производители в България на 20 детайла и 3 метални конструкции, включващи операциите рязане, заваряне, боядисване, фрезоване и струговане по чертежи и спецификации на клиента.

Бяха идентифицирани 36 възможни изпълнителя, от които 4 потвърдиха производствени възможности. След направени 3 конкурса бяха посетени и одитирани 4 дружества. Voith Paper получиха следните резултати от нас

  • Списък с избрани доставчици
  • Обобщени файлове с получени оферти
  • Обобщена оценка от одити с препоръки