Проект за Blumenbecker Industriebedarf GmbH

Blumenbecker Industriebedarf GmbH е дружество на фирмената група Blumenbecker GmbH & Co. KG, занимаващо се с търговия на индустриални продукти като заваръчни, транспортни устройства, работно облекло и др. www.blumenbecker.com

Задачата ни беше намиране на производители в България на работно облекло, складова и заваръчна техника. В рамките на този проект бяха идентифицирани 11 производителя, извършени 3 конкурса за набиране на оферти за общо 5 продукта и техните разновидности.

Като резултат фирмата Blumenbecker получиха от нас:

  • Списък с избрани доставчици
  • Обобщени файлове с получени оферти